Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti