Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti