Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti