Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti