Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti