Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti