Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Obsah
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Seznam hodnot
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Seznam tabulek
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Příloha
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Glosář
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Seznam pramenů/Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti