Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti