Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti