Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti