Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti