Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti