Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti