Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti