Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti