Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目录
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
图表目录
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
数表目录
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
附录
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
术语表
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考书目
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti