Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti