Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti