Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti