Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti