Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti