Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti