Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti