Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti