Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti