Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti