Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti