Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti