Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

目次
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
統計の一覧
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
表の一覧
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
付録
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
用語解説
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
参考文献一覧
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
索引
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti