Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti