Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti