Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti