Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Sisällysluettelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Kuvaluettelo
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Taulukkoluettelo
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Liitteet
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Sanaluettelo
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Hakemisto
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti