Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti