Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti