Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti