Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti