Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti