Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti