Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti