Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti