Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti