Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti