Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti