Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti