Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti