Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti