Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti