Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti