Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti